konferencja

Hotel jako miejsce organizacji różnych konferencji

Konferencja naukowa lub prasowa może zostać zorganizowana w różnych miejscach. Bywają one organizowane również w hotelach. Hotel jest bardzo wygodnym miejscem na zorganizowanie konferencji naukowej, która ma potrwać kilka dni i wiadomo jest, że przybędzie na nią większa liczba naukowców i osób, które będą zainteresowane wysłuchaniem poszczególnych referatów wygłaszanych na takiej konferencji.